English   דף הבית   נקה   משוב   מפה   קווים בין ישובים   עזרה  
לאתר החדש
דף הבית
תאריך
מוצא, תחנת עליה
ישוב     קו
מקום בישוב
יעד, תחנת ירידה
ישוב 
מקום בישוב
לו''ז יומי ותחנות    הפוך כיוון  
סרוק את הקוד להורדת האפליקציה עם האפליקציה החדשה לאייפון, אפשר
להזמין ולשמור מקום בנסיעה לאילת!
סרוק את הקוד להורדת האפליקציה.
הצג הכל
 להלן מספר עצות לשימוש במערכת:
 
  בלשונית "שפה חופשית" שאל על קווים וזמנים בשפה חופשית לחלוטין.
  אם לא יצוינו תחנות מוצא ויעד מדויקות, המידע יתייחס למקום מרכזי בישובי
  המוצא והיעד. התוצאות מתייחסות לקווים במועד ובשעה שבה מבוצעת השאילתה.
  ייתכן וקיימים קווים נוספים בין ישובי המוצא והיעד ולשם קבלת מידע מלא על קווים
  ותעריפים בין ישובים ניתן להסתייע ב קווים בין ישובים
 
  בלשונית "מס קו" הקלד ישוב בו עובר הקו ובחר את מס' הקו מהרשימה הנגללת,
  ניתן להציג לוח זמנים יומי או שבועי עבור הקו הנבחר.
  קו שאינו פעיל בתאריך שנבחר לא יופיע ברשימת הקווים.
 
  בלשונית "מוצא יעד" בחר תחנת עלייה ותחנת ירידה ותקבל הצעות לנסיעה,
  גם אם יש צורך בשימוש במספר קווים
 
  ב"חיפוש לפי כתובת" קבע תחנת עליה/ירידה לפי רחוב/מוסד/נקודת עניין בישוב
 
  לחיצה על "תחנות" בתוצאות החיפוש תציג את תחנות הקו (מסלולו)
 
  ב"פירוט הנסיעות שנבחרו" בחלון הלו"ז מוצג גם מחיר הנסיעה
 
  הסברים נוספים ניתן למצוא ב"עזרה"
סגור     עזרה