עברית   Home   Clear   Feedback   Map   Direct Lines   Help  
Home page
Depart on
at
Departure
City   
Location in the city
Destination
City
Location in the city
   Reverse Trip  
סרוק את הקוד להורדת האפליקציה עם האפליקציה החדשה לאייפון, אפשר
להזמין ולשמור מקום בנסיעה לאילת!
סרוק את הקוד להורדת האפליקציה.
  קווי הלילה - עקב המצב הביטחוני ועפ"י הנחיות משרד התחבורה,
 חלק מקווי הלילה מבוטלים עד להודעה חדשה.
 לפרטים אודות הקווים המבוטלים היכנסו לאתר קווי לילה
 או התקשרו ל- *8787
close     help